INFO

Wegens privacy-redenen plaatsen wij geen foto's op onze website.

Schooluren

Zowel kleuterschool als lagere school:

 • Voormiddag:

van 08u30 tot 12u05

 • Namiddag:

van 13u20 tot 15u15

 • Woensdagnamiddag vrijaf


Opvang

 • Voorbewaking:

vanaf 07u00 tot 08u15

 • Nabewaking:

vanaf 15u30 tot 18u00

 • Woensdagnamiddag:

vanaf 12u20 tot 14u00

 • De voor- en nabewaking heeft elke schooldag plaats in de zaal van de kleuterschool.
 • Prijzen: zie schoolreglement, bijlage 5

Openklasje instappertjes

Op onze openklasdagen voor onze instappers kan u kennismaken met de juf en het klasje van uw kind.

Alvast van harte welkom in onze kleuterschool Spaansemolenstraat 48 - 2040 Zandvliet.

DATA OPENKLAS 2019-2020 (gaan niet door wegens coronamaatregelen)

Infobrochure

Alle info vindt u in onze infobrochure met schoolreglement.

SCHOOLREGLEMENT

Inschrijven

VRIJE INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021

VANAF 29 MEI OM 9u.

Onze school volgt de richtlijnen van de overheid in het kader van de corona-crisis op. Vrije inschrijvingen kunnen daardoor niet op school gebeuren.

Wat moet je doen?

Registreer je kind voor onze school vanaf vrijdag 29 mei om 9:00u via https://meldjeaan.antwerpen.be

De vrije plaatsen worden toegewezen volgens het tijdstip van de registratie: wie eerst is, krijgt de plaats.

Wacht dus niet te lang.

Hoe kan je je voorbereiden?

Vanaf 27 mei vind je op https://meldjeaan.antwerpen.be:

 • Een overzicht van de beschikbare vrije plaatsen in elke school.
 • Een stappenplan: hoe een kind registreren in de vrije periode via Meld je aan?

Hulp nodig?

 • Bij het zoeken naar een school met plaatsen in de buurt op 27 of 28 mei?
 • Bij het registreren van je kind op 29 mei vanaf 9u?

Bel gratis de Helpdesk Meld je aan op 0800 62 185.


INSCHRIJVINGEN VOOR HET LOPENDE SCHOOLJAAR

Kleuters en kinderen lagere school kunnen in de loop van het schooljaar ingeschreven worden wanneer we niet boven het afgesproken maximum van 30 kinderen per klas komen.


INSCHRIJVINGEN VOOR KOMENDE SCHOOLJAREN

Alle Antwerpse kleuter- en lagere scholen werken met het ‘aanmeldingssysteem’ via internet https://meldjeaan.antwerpen.be/ . Dit houdt ook rekening met de wettelijke voorrang voor bijvoorbeeld kinderen die al een broer of zus hebben in dezelfde school.

Uw kind inschrijven voor het volgende schooljaar in een Antwerpse kleuterschool of lagere school doet u in twee fases:

• Meld uw kind aan voor de scholen van uw keuze via de website http://meldjeaan.antwerpen.be . Bij de aanmelding zullen enkele gegevens bevraagd worden. Vul die eerlijk in, want bij foute informatie verlies je je recht op inschrijven dat je via de aanmeldingsprocedure verwerft

• Nadien ontvangt u een brief of email met de gegevens van de school waar u uw kind kunt inschrijven. De inschrijving is definitief als u de inschrijvingsfiche hebt ondertekend. Dit betekent dat u akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van deze school.

Info en data worden tijdig rechtstreeks aan de ouders zelf en school bezorgd door de diensten van de Stad Antwerpen.

VOORRANG BROERS EN ZUSSEN / KIND VAN PERSONEEL data nog niet gekend

 • aanmelden:
 • gezamenlijk inschrijfmoment

REGULIER

 • aanmelden:
 • gezamenlijk inschrijfmoment

VRIJE INSCHRIJVINGEN