INFO

Wegens privacy-redenen plaatsen wij geen foto's op onze website.

Schooluren

Zowel kleuterschool als lagere school:

 • Voormiddag:

van 08u30 tot 12u05

 • Namiddag:

van 13u20 tot 15u15

 • Woensdagnamiddag vrijaf


Opvang

 • Voorbewaking:

vanaf 07u00 tot 08u15

 • Nabewaking:

vanaf 15u30 tot 18u00

 • Woensdagnamiddag:

vanaf 12u20 tot 14u00

 • De voor- en nabewaking heeft elke schooldag plaats in de zaal van de kleuterschool.
 • Prijzen: zie schoolreglement, bijlage 5

Openklasje instappertjes

Op onze openklasdagen voor onze instappers kan u kennismaken met de juf en het klasje van uw kind.

Alvast van harte welkom in onze kleuterschool Spaansemolenstraat 48 - 2040 Zandvliet.

DATA OPENKLAS 2019-2020

Infobrochure

Alle info vindt u in onze infobrochure met schoolreglement.

SCHOOLREGLEMENT

Inschrijven

INSCHRIJVINGEN VOOR HET LOPENDE SCHOOLJAAR

Kleuters en kinderen lagere school kunnen in de loop van het schooljaar ingeschreven worden wanneer we niet boven het afgesproken maximum van 30 kinderen per klas komen.


INSCHRIJVINGEN VOOR KOMENDE SCHOOLJAREN

Alle Antwerpse kleuter- en lagere scholen werken met het ‘aanmeldingssysteem’ via internet https://meldjeaan.antwerpen.be/ . Dit houdt ook rekening met de wettelijke voorrang voor bijvoorbeeld kinderen die al een broer of zus hebben in dezelfde school.

Uw kind inschrijven voor het volgende schooljaar in een Antwerpse kleuterschool of lagere school doet u in twee fases:

• Meld uw kind aan voor de scholen van uw keuze via de website http://meldjeaan.antwerpen.be . Bij de aanmelding zullen enkele gegevens bevraagd worden. Vul die eerlijk in, want bij foute informatie verlies je je recht op inschrijven dat je via de aanmeldingsprocedure verwerft

• Nadien ontvangt u een brief of email met de gegevens van de school waar u uw kind kunt inschrijven. De inschrijving is definitief als u de inschrijvingsfiche hebt ondertekend. Dit betekent dat u akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van deze school.

Info en data worden tijdig rechtstreeks aan de ouders zelf en school bezorgd door de diensten van de Stad Antwerpen.


VOORRANG BROERS EN ZUSSEN / KIND VAN PERSONEEL

 • aanmelden: 27/01/2020 (9u30) t/m 07/02/2020 (17u)
 • gezamenlijk inschrijfmoment op 30/03/2020 van 17u tot 18u30


REGULIER

 • aanmelden: 02/03/2020 (9u30) t/m 31/03/2020 (17u)
 • gezamenlijk inschrijfmoment op 11/05/2020 van 19u30 tot 20u30


VRIJE INSCHRIJVINGEN vanaf 29/05/2020, na telefonische afspraak met directie