NIEUWSBRIEF

KALENDER

Coronamaatregelen: info opvang, heropstart, ...

(brieven met klasspecifieke mededelingen worden steeds via Gimme bezorgd)

  1. Opstart schooljaar 2020-2021

  2. Beslisboom kleuterschool

  3. Beslisboom lagere school

Hier kan u onze maandelijkse nieuwsbrieven met bijhorende kalender terugvinden.